Christmas


Prejdi na obsah

Vianoce

Vianoce

Vianoce 24. a 25. decembra slávia na celom svete už dve miliardy kresťanov. Pripomínajú si narodenie Ježiša Krista v Betleheme - po hebrejsky Dom chleba, meste asi osem kilometrov južne od Jeruzalema. Podla krestanského chápania to znamená vtelenie Boha,
jeho vstup do dejín ludí, ktorým daroval spásu. V meste Betleheme stojí od 4. storocia Bazilika Narodenia Pána, jedna z najvýraznejších chrámových stavieb Konštantína velkého. Ako vieme, tak polemiky, kedy sa narodil Kristus, pretrvávajú dodnes a netýkali sa iba presného roku jeho narodenia, ale aj dna a mesiaca. Historickým casom cirkev ustálila den narodenia Ježiška na 25. december a možné je i to, že pri urcovaní tohto dátumu vychádzala aj z pohanských zvykov zimného slnovratu, kedže uvedené je cítit zo samotného názvu "VIANOCE." Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Spociatku narodenie Pána nemalo svoj osobitný sviatok a pripomínalo sa na Východe spolu s inými "zjaveniami Pána" 6. januára. Na Západe sa v
polovici 4. storocia zacala objavovat osobitná spomienka Božieho narodenia 25. decembra. Podla jednej hypotézy sa tento termín vypocítal od 25. marca, ked sa všeobecne slávil sviatok Zvestovania Pána, ked archanjel Gabriel zvestoval Márii, že bude Kristovou
matkou. Dalšia hypotéza hovorí o novej krestanskej interpretácii rímskeho pohanského sviatku narodenia Slnka (Natalis Solis invicti). Rímski krestania ho zacali slávit ako vlastný sviatok Narodenia Krista - ako Slnka na základe biblických citátov. Tento dátum
bol všeobecne prijatý a rýchlo sa ujal. Na základe odlišných tradícií slávia krestania rôznych cirkví Vianoce v rozdielnych termínoch. Katolíci, protestanti a cast pravoslávia slávia Vianoce 25. decembra podla gregoriánskeho kalendára. Iná cast pravoslávnych
veriacich, vrátane pravoslávnych na Slovensku, oslavuje vianocné sviatky podla juliánskeho kalendára 6. a 7.januára. Juliánskym
kalendárom sa riadi napríklad pravoslávna cirkev v Jeruzaleme, Cesku, na Slovensku, Polsku, Rusku, na Ukrajine, Srbsku, v Gruzínsku ako i niektoré staré východné cirkvi. Pravoslávne cirkvi Carihradu, Alexandrie, Rumunska, Bulharska, Grécka a sýrskopravoslávna
cirkev používajú gregoriánsky kalendár


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu